Danışmanlık

EDAM hizmet verdiği kurumların ihtiyaçlarına uygun danışmanlık, içerik üretimi ve uygulayıcı eğitimi alanlarında eğitim danışmanlığı hizmetleri sunar.

  • EDAM kamusal ve sivil kurum ve kuruluşlara eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programı geliştirme, geliştirilen programlara uygun içerik üretme ve programın uygulanmasında görev alacak kişileri eğitme hizmetleri vermektedir.
  • EDAM resmî ve özel eğitim kurumlarına kurumsal yapılanma, birim yapılandırma, insan kaynağı yerleştirme ve geliştirme gibi kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
  • EDAM Değerler Eğitimi ve Karakter Eğitimi alanlarında pek çok özel öğretim kurumuna odaklı danışmanlık hizmeti vermektedir. Değerler Eğitimi ve Karakter Eğitimi alanlarında sürdürülen faaliyetlere destek çerçevesinde EDAM Karakter Okulu Kitaplığında yüzden fazla çeşitte kitap yayımlanmış olup bunlar toplamda 4 milyonu aşkın baskı yapmıştır.

Aile Eğitim Programı

Aile Eğitim Programı (AEP) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü için geliştirilmiş bir aile eğitim programıdır. Program geliştirme çalışmasını programa paralel içeriklerin üretimi takip etmiştir. Bu çerçevede aile eğitim ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında katılımcılara yönelik 23 farklı ders kitabı, bu kitapları kullanacak eğiticilere ve eğitim yöneticilerine yönelik 9 farklı kılavuz kitap EDAM’ın uzman ekibi tarafından hazırlanmıştır. Aile Eğitim Programı (AEP) geliştirme çalışmasının son aşamasını formatörlerin eğitimi ve yaygınlaştırma çalışmaları oluşturmuştur. Bu bağlamda Türkiye’nin her ilinden asgari birer kişi olmak üzere toplam 134 formatöre eğitim verilmiş, 5 ilde pilot uygulamalar gerçekleştirilmiş, tüm çalışmaların yönetilip takip edilmesine olanak sağlayan bir portal hazırlanıp yayına alınmıştır. Ayrıntılı ve güncel bilgi için lütfen AEP sayfalarını ziyaret ediniz.

Evlilik Öncesi Eğitim Seti

Evlilik Öncesi Eğitim Seti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü için hazırlanmıştır. Dört kitaptan oluşan set, Aile Eğitim Programı’ndan (AEP) hareketle evlilik hazırlığındaki kadın ve erkeklere yönelik olarak 2012 senesinde hazırlanıp yayımlanmıştır. Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile başta yerel yönetimler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ulaştırılmaktadır.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin fen bilimleri ve matematik alanlarında kendilerini geliştirici çalışmalarının desteklenmesi amacıyla yerel yönetim tarafından kurulmuş olan Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi’ne çalışmalarına yönelik bilimsel destek ve eğitim danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

ÇOYDER (Çocuklara Yardım Derneği)

ÇOYDER’in kurumsallaşma çalışmaları ve dernek organlarının oluşturulması amacıyla yürütülen danışmanlık hizmetidir.

Çocuğuz Kur’an Okuyoruz

Çocuğuz Kur’an Okuyoruz programı çocuklara Kur’an okumayı televizyon ortamında öğretmek amacıyla Diyanet TV için hazırlanmış 30 bölümden oluşan bir televizyon programıdır.


Dinim İslam

Dinim İslam Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an kurslarında ve yetişkinlere yönelik din eğitim öğretimi çalışmalarında kullanmak üzere hazırlattığı bir ders kitabıdır.


Dinimi Öğreniyorum

Dinimi Öğreniyorum Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarının çocuk kitapları arasında yer almaktadır. Sade, öz, yalın anlatımı ve sahaya getirdiği özgün, yeni ve farklı solukla 2005’te yayımlanmıştır. Hazırlanıp yayımlandığı günden bugüne 21 farklı dile çevrilmiş olup Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle yurt dışındaki çalışmalarında kullanılmaktadır.


IamMuslim

Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü için 2014 senesinde hazırlanmış olan IamMuslim çocuk dergisi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın çocuklarının dinî eğitimine yönelik iki dilli bir din eğitim öğretimi dergisidir.


Yaz Kur’an Kursları Öğretici Kılavuzu (YAKKÖP)

Yaz Kur’an Kursları Öğretici Kılavuzu (YAKKÖP) Diyanet İşleri Başkanlığının yaz Kur’an kurslarında görev alan öğreticilerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Yaz Kur’an kurslarındaki eğitim öğretim sürecine rehberlik etme amaçlı kitapta ayrıca yaz Kur’an kursları eğitim programı yer almaktadır.

İlköğretim Türkçe Ders Kitapları

Erdem Yayınları için hazırlanmış olan ilköğretim 1-7. sınıflar Türkçe ders kitabı setidir. Sette her bir sınıf düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe ders programı çerçevesinde hazırlanmış ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı bulunmaktadır. Sette ayrıca 1. sınıflar için Okuma Yazma Öğreniyorum kitabı bulunmaktadır. 2006 yılında hazırlanmış set, Erdem Yayınları tarafından Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına sunularak Türkiye’deki tüm ilkokul ve ortaokullarda okutulmak üzere onay almıştır.

İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği)

Girişimcilik ve iş ahlakı alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan İGİAD’ın kurumsallaşma çalışmaları ve dernek organlarının oluşturulması amacıyla yürütülen danışmanlık hizmetidir.

Erdemler Dizisi

Erdemler Dizisi 4-6 yaş çocuklarına karakter eğitimi sunmak amacıyla hazırlanmış 13 VCD ve 13 kitaptan oluşmaktadır. Set/kutu hâlinde sunulan 13 adet çizgi animasyon film İngilizceden çevrilmiş olup EDAM setin Türk izleyici için pedagojik uygunluk denetimini yapmıştır. Setteki çizgi animasyon filmlerin senaryolarından hareketle kaleme alınan öykü kitapları ve etkinlikler ise tümüyle EDAM tarafından hazırlanmıştır.


Erdemler Dizisi Eğitici Çizgi Filmler VCD Seti

Erdemler Dizisi Eğitici Çizgi Filmler VCD Seti 4-10 yaş çocuklarına karakter eğitimi sunmak amacıyla hazırlanmış, üç set/kutu hâlinde sunulan toplam 30 adet çizgi animasyon filmden oluşmaktadır. EDAM İngilizceden çevrilmiş olan setin İngilizceden çevrilmiş olan setin Türk izleyici için pedagojik uygunluk denetimini yapmıştır.

PRODEM (Proje Değerlendirme Merkezi)

Sivil toplum kuruluşlarına yönetici yetiştirmek amacıyla hazırlanan STKYP (Sivil Toplum Kuruluşları Yönetici Eğitim Programı), bahar ve güz dönemleri olmak üzere yılda iki kez PRODEM (Proje Değerlendirme Merkezi) adına EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir. Programda STK kavramı, çalışma mantığı, malî yönetim, planlama, kaynak bulma, organizasyon ve yönetim, halkla ilişkiler ve tanıtım, STK’lar ve lobicilik, toplam kalite yönetimi, yurt dışı ilişki geliştirme ve sürdürme, performans değerlendirme ve raporlama gibi bir STK yöneticisinin temel olarak donanımlı olması gereken birçok konu ayrıntılarıyla seminer ve atölye tarzında işlenmiştir. Bu seminer ve atölyeler sonrasında katılımcılar teorik bilgilerin uygulamalarını gözlemlemek üzere her bir konuyla ilgili farklı bir sivil toplum kuruluşunda ziyaret ve incelemede bulunmuştur.

Program geliştirmeden uygulama ve değerlendirmeye bütün aşamaları EDAM tarafından altı sezon yürütülen programa 85 ayrı sivil toplum kuruluşundan 120 civarında STK yöneticisi devam etmiştir.

SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi)

Selçuklu Belediyesinin proje sahipliğinde yürütülen SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi), bir yerel yönetim inisiyatifiyle yürütülen ilk değerler eğitimi çalışmasıdır. Projede Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi birlikte hareket etmiştir.

SEDEP’le ilçedeki resmî ve özel bütün okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrenim hayatlarına devam eden öğrencilere temel insani değerlerin kazandırılması amaçlanmış ve resmî müfredata paralel ve içkin olarak uygulanmaya müsait bir program oluşturulmuştur. Ayrıca proje kapsamında ailelere ve öğretmenlere yönelik kitap ve eğitimler hazırlanmıştır. SEDEP sorumluluk, yardımseverlik, adalet, dostluk, doğruluk, sabır, saygı ve öz denetim konularında 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır.

Ayrıntılı ve güncel bilgi için lütfen SEDEP sayfalarını ziyaret ediniz.

Dinimizi Öğreniyoruz Yaz Kur’an Kursları Ders Kitabı

Türkiye Diyanet Vakfı adına yaz Kur’an kurslarına devam eden ortaokul seviyesindeki öğrenciler için hazırlanmıştır. Üç kitaptan oluşan setin her bir kitabı Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur’an Kursları Eğitim Programı’nda içeriği belirlenmiş bir kura yöneliktir. Yaz Kur’an kurslarında üç kur hâlinde sunulan din eğitim öğretimi hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Dinimizi Öğreniyoruz Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-III

Türkiye Diyanet Vakfı adına yaz Kur’an kurslarına devam eden ortaokul seviyesindeki öğrenciler için hazırlanmıştır. Üç kitaptan oluşan setin her bir kitabı Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur’an Kursları Eğitim Programı’nda içeriği belirlenmiş bir kura yöneliktir. Yaz Kur’an kurslarında üç kur hâlinde sunulan din eğitim öğretimi hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Dinimizi Öğreniyoruz Yaz Kur’an Kursları Öğretici Kılavuzu

Türkiye Diyanet Vakfı için hazırlanmış olan Dinimizi Öğreniyoruz Yaz Kur’an Kursları Ders Kitabını kullanacak olan öğretmenlere kılavuzluk etmek üzere hazırlanmış öğretmen kılavuz kitabıdır.

YEKDER (Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği)

Yetişkinlere yönelik temel din eğitimi hizmetleri sunmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan YEKDER’in kurumsallaşma çalışmaları ve dernek organlarının oluşturulması amacıyla yürütülen danışmanlık hizmetidir.

Bu kapanacak 0 saniye