Araştırma

 • ASAGEM (Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)
  Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı ve Aile Değerleri, 2007.
 • ASAGEM (Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)
  Çocuklara Yönelik Programlar ve Bu Programlarda Yayımlanan Reklamların İçerik Analizi, 2008.
 • DPT (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)
  YOSİP (Yüksek Öğretim Sistemi ile İş Piyasası Arasındaki Uyum Düzeyinin Analizi ve Arz Talep Projeksiyonları), 2009.
 • İLKE Derneği – Gönül Kuşağı Derneği
  Türkiye’de Sosyal Yardım: Kurumlar, Politikalar ve Yeni İhtiyaçlar, 2010.
 • İLKE Derneği – İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği
  İŞ’te Ahlak: Türkiye’de İş Ahlakı Alanı, Mevcut Durum ve Öneriler, 2010.
 • İLKE Derneği – Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği
  Taşı Gediğine Koymak: Yaygın Din Eğitimi Alanında İhtiyaçlar ve Gelecek Yönelimleri, 2010.
 • TÜRÇEK (Türbeler, Çeşmeler, Taşınır, Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği)
  Türbe Ziyaretçilerinin Profili, Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi, 2012.

Akademik Dergiler

İş Ahlakı Dergisi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği’nin (İGİAD) 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak (Bahar ve Güz) yayımladığı resmî, akademik, hakemli dergisidir.

İş Ahlakı Dergisi’nde “iş ahlakı” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide “iş ahlakı” konusunu çeşitli yöntemler çerçevesinde disipliner açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede; (i) işletme içerisindeki ahlaki sorunlara odaklanan, (ii) toplumda işletmelerin yerini analiz eden, (iii) siyasi ve kültürel çevrenin işletmeler üzerindeki etkilerini ele alan, (iv) piyasa ilişkilerin etik niteliğini öne çıkaran vb. yazılara yer verilmektedir.

İş Ahlakı Dergisi web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Addicta: The Turkish Journal on Addictions bağımlılık konusunda yayım yapan hakemli, akademik bir dergidir.

Addicta “toplumu ve bireyi ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten” Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin süreli yayınıdır.

Addicta web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Middle East Journal of Refugee Studies, 2016 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin akademik hakemli dergisidir.

MEJRS web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Sanitas Magisterium is an open access, on-line journal that aims to publish complete and reliable information on the discoveries and current developments in the fields of Health Education and Administration. This journal publishes research manuscripts in the field of education and administration.

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, akademik ve hakemli bir dergidir.

Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Talim Dergisi web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Sivil Toplum Dergisi.

Kadın Çalışmaları Dergisi.

İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi.
 

İçerik Dergisi.
 

Değerler Eğitimi Dergisi (DED).
 

Toplumsal Değişim dergisi, “toplumsal değişim” alanında yapılmış çalışmaları yayımlayan akademik ve hakemli bir dergidir. Dergide toplumlarda yaşanan siyasi, ekonomik, dinî, kültürel, teknolojik, çevresel/ekolojik ve demografik değişimleri konu edinen çalışmalara yer verilmektedir.

Toplumsal Değişim Dergisi web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Bu kapanacak 0 saniye