Bilimsel Toplantı

  • Endülüs-İstanbul Köprüsü, 2006, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
  • İnsan Hakları ve Sivil Toplum (Konferans), Prof. Dr. Chandra Muzaffar, konferans 6 Mayıs 2006, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Dergisi.
  • John Keane ile Medya, Demokrasi ve Sivil Toplum Üzerine Sohbet, 23 Eylül 2005, Fatih Üniversitesi, İstanbul, Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ve Sivil Toplum Dergisi.
  • John Keane ile Medya, Demokrasi ve Sivil Toplum Üzerine… (Çalıştay), 23 Eylül 2005, Sabancı Üniversitesi Sosyal Politikalar Merkezi, İstanbul, Sabancı Üniversitesi Sosyal Politikalar Merkezi ve Sivil Toplum Dergisi.
  • Medya, Demokrasi ve Sivil Toplum Konferansı, Prof. Dr. John Keane, 24 Eylül 2005, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Dergisi.
  • Sivil Toplum Konuşmaları I: Sivil Toplum ve Çokkültürlülük (Panel), Prof. Dr. Levent Köker, Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne ve Dr. Kadir Canatan. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 15 Kasım 2006, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Dergisi.
  • Sivil Toplum Konuşmaları II: Sivil Toplum Kuruluşları ve İletişim (Panel), Doç. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, Hülya Denizalp, Bülent Deniz. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 25 Aralık 2006, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Dergisi.
  • Sivil Toplum Konuşmaları III: Sivil Toplum ve Siyaset (Panel), Prof. Dr. Ömer Çaha, Doç. Dr. Burhanettin Duran. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 28 Şubat 2007, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Dergisi.
  • Uluslararası İnsan Haklarında Yeni Arayışlar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2006, Mazlumder.
  • Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu -Edward Said Anısına-, 9-10 Aralık 2006, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.