PRODEM (Proje Değerlendirme Merkezi)

PRODEM

Sivil toplum kuruluşlarına yönetici yetiştirmek amacıyla hazırlanan STKYP (Sivil Toplum Kuruluşları Yönetici Eğitim Programı), bahar ve güz dönemleri olmak üzere yılda iki kez PRODEM (Proje Değerlendirme Merkezi) adına EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir. Programda STK kavramı, çalışma mantığı, malî yönetim, planlama, kaynak bulma, organizasyon ve yönetim, halkla ilişkiler ve tanıtım, STK’lar ve lobicilik, toplam kalite yönetimi, yurt dışı ilişki geliştirme ve sürdürme, performans değerlendirme ve raporlama gibi bir STK yöneticisinin temel olarak donanımlı olması gereken birçok konu ayrıntılarıyla seminer ve atölye tarzında işlenmiştir. Bu seminer ve atölyeler sonrasında katılımcılar teorik bilgilerin uygulamalarını gözlemlemek üzere her bir konuyla ilgili farklı bir sivil toplum kuruluşunda ziyaret ve incelemede bulunmuştur.

Program geliştirmeden uygulama ve değerlendirmeye bütün aşamaları EDAM tarafından altı sezon yürütülen programa 85 ayrı sivil toplum kuruluşundan 120 civarında STK yöneticisi devam etmiştir.